Valná hromada FK Bospor v pátek 27. října 2023

Předseda FK Bospor Bohumín, zapsaný spolek, svolává v pátek 27. října 2023 v 17:00 hodin řádnou Valnou hromadu – volební, která se koná v restauraci Bizon na zimním stadionu (Janáčkova 1218, Bohumín). Účast všech členů zapsaného spolku FK Bospor je nutná!

Program valné hromady:

 1. Zahájení a volba jednotlivých komisí

 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období a návrh plánu činnosti.

 3. Zpráva o hospodaření

 4. Zpráva revizní komise

 5. Zpráva mandátové komise

 6. Diskuse

 7. Volby členů výkonného výboru

 8. Návrh na usnesení

 9. Závěr

Za FK Bospor Bohumín: Ing. Lukáš Fluxa, předseda spolku

Comments are closed.