Mládež FK Bospor se v pondělí vrací k tréninku!

Skvělá zpráva pro naše fotbalisty! Po dalším rozvolnění opatření kolem pandemie covid-19 se zdá být reálné, aby se všechny mládežnické kategorie FK Bospor vrátily znovu po pauze do tréninkového procesu. Všechno směřujeme k tomu, aby Fotbalový areál Pavla Srnička za parkem ožil znovu od pondělí 11. května.

„Omezení se aktuálně mění ze dne na den, takže budeme všechno bedlivě sledovat a také podle toho pak reagovat. Zatím tedy zveřejňujeme informace, které nám poskytla Fotbalová asociace ČR a podle kterých jsme připraveni postupovat v této chvíli,“ řekl šéftrenér mládeže FK Bospor Bohumín Petr Bijok.

Klub pořídil dezinfekční roztok AntiCovid, který bude přidělován trenérům. Bude docházet pravidelně k dezinfekci rukou a tréninkových pomůcek. „Tréninky zatím plánujeme jen v desetičlenných skupinách, dvě skupiny vždy na půlce hřiště. Žádáme rodiče, aby nyní respektovali náš zákaz vstupu do areálu, který bude využíván dál bez šaten a sprch,“ doplnil Petr Bijok.

Mládežníci mají v plánu trénovat na obou skvěle připravených hřištích a hráči by k přezutí využívali tribuny nebo sousedního přístřešku. „Prosíme všechny, aby tedy na tréninky dorazili patřičně ustrojení a dodržovali rozestupy i všechny pokyny trenérů. Ti jsou s podmínkami postupně obeznamováni a budou vše předávat svým svěřencům,“ doplnil šéftrenér bohumínského Bosporu.

Aktuální fotbalové desatero FAČR
Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno východisky z dostupných zdrojů. Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi. Cítíme však potřebu naše členy informovat alespoň v těch oblastech, ve kterých jsme si jisti. Pravidla budeme v dalších týdnech dle okolností nadále aktualizovat.
V souvislosti s desaterem je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.
– Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění.
– Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění.
– Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku.
– Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
– Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob.
– Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry.
– Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami.
– Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme.
– Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, a zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
– Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později.
Jan Pauly, generální sekretář FAČR

Comments are closed.