Aktuální pandemické desatero pro tréninky

Od 11. května přistoupila Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Jedná se o den, kdy se do tréninkového procesu vrátila i družstva FK Bospor Bohumín. Fotbalová asociace ČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, kterým se snaží cílit na členskou základnu, aby byla dodržována určitá pravidla.

Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů. Pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždycky vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

Jan Pauly
generální sekretář FAČR

Comments are closed.