FK Bospor čeká 6. září valná hromada

Předseda FK Bospor Bohumín, z.s., svolává na pátek 6. září 2019 řádnou volební valnou hromadu, která se bude konat v tanečním sále Domu dětí a mládeže (ul. Janáčkova 715) v Bohumíně od 18.00 hodin. Dojde ke zhodnocení uplynulého období, a také následně k volbě předsedy klubu a členů výkonného výboru.

Program valné hromady:
1. Zahájení a volba jednotlivých komisí.
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období a návrh plánu činnosti.
3. Zpráva o hospodaření.
4. Zpráva revizní komise.
5. Zpráva mandátové komise.
6. Diskuse.
7. Volba předsedy a členů výkonného výboru.
8. Návrh na usnesení.
9. Závěr.

Účast všech členů nutná!

Comments are closed.