Valná hromada FK Bospor Bohumín pátek 26.2.2016 v 17:00 hod.

 

Předseda FK Bospor Bohumín z.s.

svolává na pátek 26. 2. 2016 řádnou Valnou volební hromadu, která se koná v restauraci „Na Zimním stadiónu“ v Bohumíně od 17.00 hod.

Program valné hromady:      

  1. Zahájení a volba jednotlivých komisí
  2. Zpráva o činnosti za rok 2015 a hlavní úkoly roku 2016
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Zpráva revizní komise
  5. Zpráva mandátové komise            
  6. Diskuse
  7. .Volby členů výkonného výboru na funkční období 2016-2017
  8. Návrh na usnesení     
  9. Závěr  

Účast všech členů nutná !

Bude prováděn výběr členských příspěvků na r.2016

                                                 Za FK Bospor Bohumín z.s. :

                                                 Ing. Lukáš Fluxa předseda FK

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.